अनुच्छेद ७ : स्थलांतर करून..व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क :