अनुच्छेद ६ : पाकिस्तानातून स्थलांतर..नागरिकत्वाचे हक्क :