अनुच्छेद २३४ : जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त .. भरती :