अनुच्छेद २३ : माणसांचा अपव्यापार..वेठबिगारी यांना मनाई :