अनुच्छेद २२ : विवक्षित प्रकरणी अटक .. यांपासून संरक्षण :