अनुच्छेद २३९ क : ..मंत्रिपरिषदेची .. दोन्हींची निर्मिती :