प्रकरण ६ : राज्यविरोधी अपराधांविषयी : कलम १२१ : भारत सरकारविरुद्ध युद्ध करणे- तसे करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा युद्ध करण्यास चिथावणी देणे :

Search

Categories