अनुच्छेद ५० : कार्यकारी यंत्रणेपासून न्याययंत्रणा अलग..