अनुच्छेद ३४ : कोणत्याही क्षेत्रात लष्करी..हक्कांवर निर्बंध :