अनुच्छेद २४३ यठ : मंडळाचे निष्प्रभावन..अंतरिम व्यवस्थापन :