अनुच्छेद २३० : न्यायालयांच्या अधिकारितेचा .. विस्तार करणे :