अनुच्छेद १८३ : सभापतीचे..पद रिक्त होणे..राजीनामा देणे..